20 november, 2006

Så här bor vi:
Efter sex år av idogt renoveran-

de (som är långt ifrån färdigt!) så ser resultatet ut som på bilden. Huset byggdes 1953 som verkstads- lokal. Det har genom åren inhyst både verkstäder av skilda slag (senast bilverkstad) och diverse hyresgäster. Efter en brand 1993 byggdes huset upp igen, 1999 köpte vi det. Det fanns då en hel del arbeten att färdigställa.


Fasaden bestod av gul plåt med algbevuxen yta. Tomten var... tja, TOMT, varken mer eller mindre! Ingen trädgård att tala om, direkt. I sutterrängvåningen (verkstadsdelen) rann floder med vatten, så vi fick göra en omfattande dränering av det 9 x 16 meter stora huset (mer om detta en annan gång!) I den 140 m2 stora sutterrängdelen håller vi nu på att inreda vår butik, Floras Kulle.

Inga kommentarer: